שעור 8 – פרת משה רבנו | App Inventor,

פיתוח משחק "מרדף פרת משה רבנו"

במהלך המשחק תרדוף החיפושית אחרי האוכל ותברח מלשונה הארוכה של הצפרדע.

במסגרת השיעור נלמד על שימוש בריבוי מסכים ושימוש בחיישני המיקום

שעור זה הוא חלקו הראשון של הפרויקט

LadyBug Media
LadyBugA | app Inventor, פיתוח אפליקציות, פיתוח משחקים