top of page

Eureka World עובדת עם מכללות למורים מהמובילות בארץ להכשרת מורים וגננות לעבודה ופיתוח בעולם.

ברל.jpg
קיבוצים.png

במכללת בית ברל גננות לעתיד מעצבות תערוכה ולמורים לעתיד מפתחים סימולציה המדמה עבודה בכיתה בבית ספר.

במכללת סמינר הקיבוצים משתמשים בעולם כפלטפורמה לפרויקט

"Tech4Schools". פרויקט המורכב מלמידה משותפת ואפשרות תרגול שפתי ואוצר מילים בשפות שונות.

כל הזכויות שמורות ליוריקה וורלד 2019

bottom of page