top of page

Eureka World משתפת פעולה עם ארגונים ומוסדות פרטיים ומפתחת תכנים לפי צרכי הארגון.

אנוש.png
מטח.jpg

בעמותת אנוש פיתחנו סימולציה חזרה לעבודה המתאימה למתמודדים עם מוגבלות נפשית.

הסימולציה אושרה לשימוש ע"י משרד הבריאות.

מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) מפתח על הפלופורמה של Eureka World תוכניות לימוד, כלי ללמידה משותפת וחיבור בעבודה בין בי"ס בארץ ובעולם.

כל הזכויות שמורות ליוריקה וורלד 2019

bottom of page