top of page

לקוחות

3skzmmao.awi_נופים_חיפה.JPG
בתי ספר

בתשע"ח מסיימים עם 100 בתי ספר, 150 מורים שעברו השתלמויות, 6000 תלמידים שמפתחיםתכנים,ומשתמשים/ות.

idf.jpg
צה"ל

צבא הגנה לישראל אימץ את הפלטפורמה לפיתוח סימולציות הכנה לחיילים לפני יציאה לפעילות בשטח.

רג.png
רשויות מקומיות

תוכניות ייחודיות שלEureka World שאומצו ופותחו ע"י רשויות מרכזיות בארץ.

מדא.jpg
מד"א - רפואה בחירום

מגן דוד אדום לישראל אימץ את הפלטפורמה לפיתוח סימולציה אמיתית להכנת חובשים לעבודה בשטח.

קיבוצים.png
מוסדות אקדמיים

מוסדות אקדמיים מובילים אימצו את שיטת הלמידה החדשנית ומלמדים את השימוש בעולם למורים של העתיד.

אנוש.jpg
ארגונים פרטיים

פיתחנו לעמותת אנוש סימולציה חזרה לעבודה לאנשים פגועים.

הסימולציה אושרה ע"י משרד הבריאות.

כל הזכויות שמורות ליוריקה וורלד 2019

bottom of page