לקוחות

בתשע"ח מסיימים עם 100 בתי ספר, 150 מורים שעברו השתלמויות, 6000 תלמידים שמפתחיםתכנים,ומשתמשים/ות.

צבא הגנה לישראל אימץ את הפלטפורמה לפיתוח סימולציות הכנה לחיילים לפני יציאה לפעילות בשטח.

תוכניות ייחודיות שלEureka World שאומצו ופותחו ע"י רשויות מרכזיות בארץ.

מגן דוד אדום לישראל אימץ את הפלטפורמה לפיתוח סימולציה אמיתית להכנת חובשים לעבודה בשטח.

מוסדות אקדמיים מובילים אימצו את שיטת הלמידה החדשנית ומלמדים את השימוש בעולם למורים של העתיד.

פיתחנו לעמותת אנוש סימולציה חזרה לעבודה לאנשים פגועים.

הסימולציה אושרה ע"י משרד הבריאות.

כל הזכויות שמורות ליוריקה וורלד 2019