מענקים

זכינו במענק זה השנה השלישית מטעם רשות החדשנות להמשך פיתוח העולם של EUREKAWORLD.

תחת תוכנית החממו"פ זכינו לפתח תוכניות ייחודיות בעולם של EUREKAWORLD למען התלמידים והקהילה.

בבי"ס נופים פיתחה מורה למתמטיקה יחידת לימוד המוכרת בתוכנית הלימודים ללימוד גופים בתלת מימד.

נבנו יחידות לימוד המכשירים תלמידים מחוננים להתמודדות עם מצבים חברתיים ומשחק השרדות לכיתות מדעים.

כל הזכויות שמורות ליוריקה וורלד 2019