top of page

מענקים

רשות לחדשנות.JPG
רשות החדשנות

זכינו במענק זה השנה השלישית מטעם רשות החדשנות להמשך פיתוח העולם של EUREKAWORLD.

ministry_of_education.jpg
תוכנית חממו"פ של משרד החינוך

תחת תוכנית החממו"פ זכינו לפתח תוכניות ייחודיות בעולם של EUREKAWORLD למען התלמידים והקהילה.

בבי"ס נופים פיתחה מורה למתמטיקה יחידת לימוד המוכרת בתוכנית הלימודים ללימוד גופים בתלת מימד.

נבנו יחידות לימוד המכשירים תלמידים מחוננים להתמודדות עם מצבים חברתיים ומשחק השרדות לכיתות מדעים.

חדר כושר חברתי.JPG

כל הזכויות שמורות ליוריקה וורלד 2019

bottom of page