top of page

Eureka World עובדת עם רשויות מרכזיות בארץ על פרוייקטים ותוכניות מיוחדות שפותחו בעולם.

רג.png
חיפה_edited.png

עיריית רמת גן

זו השנה השלישית שבעיר רמת גן Eureka World מפעילה את תוכנית הלימודים היסטוריקה.

התוכנית פותחה ע"י מורה להיסטוריה מרמת גן.

הפלטפורמה משמשת כמוצר המלווה את המורה להיסטוריה (כיתה ו') במהלך השנה ומותאם לספר הלימוד של משרד החינוך.

עיריית חיפה

זו השנה השלישית שבעיר חיפה Eureka World מפעילה תוכנית ייחודית מטעם העירייה "חיפה וירטואלית".

המטרה להכשיר את התלמידים לעבודה ופיתוח בעולם לפי נושא מרכזי שנקבע לכלל ביה"ס המשתתפים בתוכנית. לקראת סוף השנה מתקיים יריד תוצרים בהשתתפות ביה"ס בתוכנית וניציגי חינוך מהעירייה ומשרד החינוך.

כל הזכויות שמורות ליוריקה וורלד 2019

bottom of page