Eureka World עובדת עם רשויות מרכזיות בארץ על פרוייקטים ותוכניות מיוחדות שפותחו בעולם.

עיריית רמת גן

זו השנה השלישית שבעיר רמת גן Eureka World מפעילה את תוכנית הלימודים היסטוריקה.

התוכנית פותחה ע"י מורה להיסטוריה מרמת גן.

הפלטפורמה משמשת כמוצר המלווה את המורה להיסטוריה (כיתה ו') במהלך השנה ומותאם לספר הלימוד של משרד החינוך.

עיריית חיפה

זו השנה השלישית שבעיר חיפה Eureka World מפעילה תוכנית ייחודית מטעם העירייה "חיפה וירטואלית".

המטרה להכשיר את התלמידים לעבודה ופיתוח בעולם לפי נושא מרכזי שנקבע לכלל ביה"ס המשתתפים בתוכנית. לקראת סוף השנה מתקיים יריד תוצרים בהשתתפות ביה"ס בתוכנית וניציגי חינוך מהעירייה ומשרד החינוך.

כל הזכויות שמורות ליוריקה וורלד 2019