top of page

תוכנית היסטוריקה

שיעורי היסטוריה בשילוב עולמות ווירטואליים – כיתה ו'

התוכנית מתחילה את שנתה השלישית בבי"ס ברמת גן.

הפלטפורמה משמשת כמוצר המלווה את המורה להיסטוריה (כיתה ו') במהלך השנה. עולם ווירטואלי המדמה את החיים ביוון העתיקה, רומא ויהודה אליה התלמידים נכנסים עם דמויות אותן הם יכולים לעצב כראות עיניהם.

במהלך השנה התלמידים מקבלים משימות הנגזרות ישירות מתכנית הלימודים המאושרת של משרד החינוך בהיסטוריה לכיתות ו.

מה בית הספר מקבל?

הדרכה וליווי ע"י מדריכה פדגוגית.

אי ווירטואלי  לבית הספר בו התלמידים לומדים.

חוברת מלווה למורה המכילה הסברים על המשימות, ואפשרויות הרחבה של המשימות, חיבור לכונן דרייב המכיל משימות, סרטונים וחומרי הדרכה נוספים.

הסברי התקנה לבית – איתם התלמידים יכולים להתקין את העולם הווירטואלי בביתם ולהמשיך לעבוד גם מהבית.

באי הווירטואלי נבנה דגם של העיר אתונה, לפעילויות במהלך חצי שנת לימודים.

בהמשך השנה התלמידים מתנסים בבנייה בעצמם ובונים דגמים שונים מתוך חומר הלימוד על רומא ויהודה.

מטרת התכנית:
  • למידת היסטוריה תוך כדי חווית עשיה, למידה משמעותית ולמידה שיתופית.

  • הבאת התלמידים לחשיבה מסדר גבוהה, פתרון משימות ארוכות טווח המחייבות הבנה, הפנמה והעברת חומר הלימוד.

  • יצירת מוטיבציה ועניין בלמידה בקרב התלמידים.

  • חשיפת הילדים לסביבה מתוקשבת חדשנית ואיכותית.

  • יצירת שותפות בין תלמידים מבתי ספר שונים השותפים לאי הלימודי.

  • אפשרות לשיתוף חומרי למידה בין התלמידים.

כל הזכויות שמורות ליוריקה וורלד 2019

bottom of page