top of page
Globe.jpg

EUREKAWORLD

learning how to learn

עולם של יצירה ולמידה שיתופית בעולמות תלת מימד מרובי משתתפים/ות בשילוב ממשקים פיזים (מדפסות תלת מימד, בקרי רובוטיקה, משקפי VR ועוד) המאפשר הטמעה איכותית של תבניות למידה ללומדים/ות במאה ה 21 ומיושם בהצלחה  זו השנה ה 3 במערכת החינוך!!!  

יתרונות  היצירה והלמידה ב - Eureka World

רמת מוחשיות גבוהה של חווית הלמידה,  ומגוון רחב של מתודולוגיות למידה הכוללות מישחוק, למידה מבוססת פרויקטים / פתרון בעיות PBL), למידה שיתופית, הערכת עמיתים ומתודולוגיות להערכה חלופית, עבודת צוות, פיתוח אוריינות טכנולוגית שבירת גבולות הכיתה ובית הספר, בחינה של מאפייני הגלוקליות ושימוש בכלים א-פורמליים בחינוך ועוד. מגוון המיומנויות הרב הבא לידי ביטוי מאפשר התאמה אישית לצרכי הלומד ונותן לתלמידים שונים בעלי מיומנויות שונות – עיצוב בתלת מימד ,תכנות, חקר ונהול פרויקט, לבוא לידי ביטוי.

כל הזכויות שמורות ליוריקה וורלד 2019

bottom of page