App Inventor הצגת הסביבה | app inventor, Android, Aplication, Programing

App Inventor הצגת הסביבה | app inventor, Android, Aplication, Programing
415 Downloads

android_small

שעור ראשון, הכרות עם עולם האפליקציות והכרות ראשונה עם סביבת ה App Inventor. ה App Inventor הנה סביבת קוד ויזואלית. הקוד בנוי בצורה של לבנים המתחברות כפזל ליצירת קוד מלא לאפליקציה.

סביבת ה App Inventor מהווה שפת תכנות הולכת ומתחזקת המהווה בסיס טוב לתכנות בסביבת JAVA ו C##