פעילות ללוח השנה העברי

  • משחק פעילות משימות וחקר לכל הכיתה בעולם של יוריקה

    1 hr 30 min

  • הזדמנות לעריכת סדר פסח וירטואלי

    1 hr 30 min