משחק חנוכה תשפ"ב

משחק פעילות משימות וחקר לכל הכיתה בעולם של יוריקה

  • 1 hour 30 minutes
  • Location 1

Contact Details

  • Location 1

    shabtaykaminer@eurekaworld.co.il